YOUTAB

Zwroty i reklamacje

Poniżej przedstawiamy skrócony opis procedur zwrotu oraz reklamacji towaru. Pełen zakres obowiązujących u nas reguł znajdą Państwo w naszym regulaminie .

I. Zwroty

Każdy Konsument (w roz. art. 22 KC) ma prawo do odstąpienia od zawartej poza siedzibą przedsiębiorstwa umowy kupna-sprzedaży w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny. Za datę odstąpienia uznaje się dzień dotarcia do Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie złozyć można w formie mailowej lub listownej.

Przykładowy wzór oświadczenia: Pobierz

Następnie, w przeciągu 14 dni od dnia skutecznego doręczenia oświadczenia do Sprzedawcy, Konsument zobowiązany jest dostarczyć towar w stanie niewskazującym na użytkowanie poza granicami zwykłego zarządu, do siedziby Sprzedawcy.

Adres do przesyłania zwrotów:

YouTab Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 30
60-479 Poznań

Wszystkie zwroty realizujemy w przeciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy od Konsumenta. Przesyłka zwracanego do nas towaru odbywa się na koszt Konsumenta. Wypłacenie należności za zwracany towar zostaje wstrzymane do momentu otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego towaru. W przypadku dostarczenia do nas towaru w stanie wskazującym na rozporządzanie nim poza zwykłym zarządem, zastrzegamy sobie prawo do obniżenia kwoty zwracanej Konsumentowi, proporcjonalnie do stopnia uszkodzenia towaru. O fakcie tym informujemy telefonicznie lub mailowo.

II. Reklamacje

Każdy Klient ma prawo do złożenia reklamacji na zakupiony u nas towar w terminie 24 miesięcy od dnia otrzymania przesyłki.

Oświadczenia reklamacyjne należy składać:
1) na nasz adres e-mailowy: sklep@youtab.pl
2) lub w formie pisemnej na adres:
YouTab Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 30
60-479 Poznań

Przesłanie wadliwego towaru odbywa się również na powyższy adres.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
– imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
– datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
– przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego: Pobierz

Wszelkie reklamacje rozpatrujemy w przeciągu 14 dni od dnia ich otrzymania w prawidłowej postaci (wpłynięcie do nas towaru oraz formularza reklamacyjnego). Odpowiedź na reklamację wysyłamy w formie mailowej. Przypominamy, że w przypadku reklamacji, w razie wykrycia wady towaru Kupujący ma prawo żądać wymiany towaru na nowy lub jego bezpłatnej naprawy. W przypadku naszej odmowy naprawy lub wymiany towaru (np. z powodu braku takiej możliwości lub zbyt wysokich tego kosztów), Kupujący może zażądać obniżenia ceny towaru lub odstąpić od umowy, za zwrotem kosztów zakupu towaru.

Wyślij Nam Wiadomość