YOUTAB

Zwroty i reklamacje

Poniżej przedstawiamy skrócony opis procedur zwrotu oraz reklamacji towaru. Pełen zakres obowiązujących u nas reguł znajdą Państwo w naszym regulaminie .

I. Zwroty

Każdy Konsument (w roz. art. 22 KC) ma prawo do odstąpienia od zawartej poza siedzibą przedsiębiorstwa umowy kupna-sprzedaży w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny. Za datę odstąpienia uznaje się dzień dotarcia do Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie złozyć można w formie mailowej lub listownej lub w jakikolwiek inny sposób.

Przykładowy wzór oświadczenia: Pobierz

Następnie, w przeciągu 14 dni od dnia skutecznego doręczenia oświadczenia do Sprzedawcy, Konsument zobowiązany jest dostarczyć towar w stanie niewskazującym na użytkowanie poza granicami zwykłego zarządu, do siedziby Sprzedawcy.

Adres do przesyłania zwrotów:

YouTab Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 30
60-479 Poznań

Wszystkie zwroty realizujemy niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni kalendarzowychy od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy od Konsumenta. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do dnia dotarcia zamawianych produktów do naszego biura. Przesyłka zwracanego do nas towaru odbywa się na koszt Konsumenta. W przypadku dostarczenia do nas towaru w stanie wskazującym na rozporządzanie nim poza zwykłym zarządem, zastrzegamy sobie prawo do obniżenia kwoty zwracanej Konsumentowi, proporcjonalnie do stopnia uszkodzenia towaru. O fakcie tym informujemy telefonicznie lub mailowo.

II. Reklamacje

Każdy Klient ma prawo do złożenia reklamacji na zakupiony u nas towar w terminie 24 miesięcy od dnia otrzymania przesyłki.

Oświadczenia reklamacyjne należy składać:
1) na nasz adres e-mailowy: sklep@youtab.pl
2) lub w formie pisemnej na adres:
YouTab Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 30
60-479 Poznań

Przesłanie wadliwego towaru odbywa się również na powyższy adres.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
– imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
– datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
– przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego: Pobierz

Wszelkie reklamacje rozpatrujemy w przeciągu 14 dni od dnia ich otrzymania w prawidłowej postaci (wpłynięcie do nas towaru oraz formularza reklamacyjnego). Odpowiedź na reklamację wysyłamy w formie mailowej. Przypominamy, że w przypadku reklamacji, w razie wykrycia wady towaru Kupujący ma prawo żądać wymiany towaru na nowy lub jego bezpłatnej naprawy. W przypadku naszej odmowy naprawy lub wymiany towaru (np. z powodu braku takiej możliwości lub zbyt wysokich tego kosztów), Kupujący może zażądać obniżenia ceny towaru lub odstąpić od umowy, za zwrotem kosztów zakupu towaru.

Wyślij Nam Wiadomość